Tot onze spijt moeten we mededelen dat we het Kimbria-feest van 26 juni moeten annuleren.

De Sporthal de Geusselt is niet beschikbaar voor de komende 3 weken ivm noodopvang van vluchtelingen.

Het is natuurlijk jammer dat we niet kunnen feesten, maar het gemis dat de mensen hebben die, in de Geusselt de komende 3 weken, op veldbedden slapen, is veel groter.

Zodra het mogelijk is, zullen we opzoek naar een nieuwe datum.

Sportieve groet,

Bestuur van Kimbria

We regret to announce that we have to cancel the Kimbria party of June 26.

The Sporthal de Geusselt is not available for the next 3 weeks due to emergency shelter for refugees.

It is of course a pity that we cannot party, but the loss that the people who, in the Geusselt for the next 3 weeks, sleep on camp beds, are much greater.

As soon as it is possible, we will look for a new date.

Sporting greetings,

Kimbria Board