Algemene Vergadering 27 juni 2019

Donderdag 27 juni om 20.00u. (inloop 19.30) vindt in de Geusselt de jaarlijkse ALV plaats.
Zet deze datum vast in je agenda!

De vergadering is bedoeld voor alle volwassen leden en de ouders/verzorgers van jeugdspelers.

De agenda van de ALV is bekend. Mail communicatie als je de mail met agendastukken niet hebt gekregen (als je lid bent van de club).

Aanwezigheid is nadrukkelijk gewenst. Belangrijke beslissingen moeten worden genomen en dat kan alleen met de inbreng van alle leden.

Wanneer aanwezigheid echt niet mogelijk is, kun je (ruim) voor de vergadering je af te melden bij één van de bestuursleden en daarmee ook eventueel je stemrecht over te dragen.