Inschrijfformulier lidmaatschap BC Kimbria (English version click here)

(Voor nieuwe leden die een bevestiging hebben om zich in te schrijven)

Let op! De velden met * zijn verplicht. Ook 2 vinkjes en 4x niet/wel akkoord moeten worden ingevuld. De foto mag niet groter zijn dan 2 MB.

  Velden met * zijn verplicht  De hoogte van de contributie wordt vastgelegd in de laatste Algemene Leden Vergadering van het seizoen. De tarieven vindt u onder aan de pagina.

  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 25 mei 2018 in werking getreden. Deze verordening geldt voor alle bedrijven en organisaties in Europa die persoonsgegevens verwerken en dus ook voor BC Kimbria.

  Bij aanmelding voor het lidmaatschap van BC Kimbria worden uw gegevens en/of die van uw kind minimaal verwerkt in het door de NBB voorgeschreven ledenprogramma Sportlink, zonder deze inschrijving kan er niet worden gebasketbald. Zowel de NBB als Sportlink verklaren middels hun privacy verklaringen dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

  Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op b.v. Internet, Apps en social media plaatsen.

  Jouw persoonsgegevens worden door BC Kimbria verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  -Informatie t.b.v. teamsamenstellingen, planningen van trainingen en wedstrijden;
  -Innen van periodieke contributies door de penningmeester;
  -Contactinformatie voor je coach/trainer (ook voor calamiteiten);
  -Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  -Plaatsen van foto’s op Kimbria website en social media.

  Op onze website vind je meer informatie over ons privacy beleid en fotoprotocol.
  https://www.kimbria.nl/clubinfo/privacy/
  https://www.kimbria.nl/clubinfo/privacy/fotoprotocol/

  Op grond van de AVG zijn wij verplicht om jouw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor het verzenden van nieuwsbrieven en het plaatsen van foto's op de Kimbria website en social media. Mijn gegevens mogen voor onderstaande doeleinden worden verwerkt:

  Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

  Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

  LET OP: Met het invullen van onderstaande formulier en het verzenden van dit formulier geef je de vereniging toestemming voor de hierboven aangekruiste gegevensverwerkingen.

  NOTITIE: Wanneer het niet lukt om het formulier te verzenden, check of u alle verplichte velden en de "akkoord-niet akkoord" goed heeft ingevuld en/of de bestanden niet te groot zijn.

  Privacy

  Privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn erg belangrijk voor ons. Bij BC Kimbria willen we ervoor zorgen dat u controle heeft over uw persoonlijke gegevens, welke gegevens wij van u hebben, verzamelen en gebruiken. Klik hier voor meer informatie over het huisreglement en de privacyverklaring.

  Voor een reünie en jubileumfeesten willen we graag een archief aanleggen. Daarvoor zullen we uw persoonsgegevens bewaren tenzij u dit op dit aanmeldformulier anders heeft aangegeven.