Contributie 2019/2020

Jaarlijks wordt door de N.B.B. bij de start van een nieuwe competitie vastgesteld in welke leeftijdscategorie iedereen wordt ingedeeld. De onderstaande Kimbria contributie is hier rechtstreeks aan gekoppeld en gelden per kwartaal.

De clubcontributie zal in 4 keer automatisch worden geïncasseerd. Dit zal zijn in de maanden september 2019, november 2019, februari 2020 en  april 2020 worden afgeschreven. De inning van de eenmalige jaarlijkse kosten van de NBB bijdrage en de huur van de tenues zullen in december 2019 plaatsvinden.

Totaaloverzicht contributie 2019/2020 (print)

 Voor informatie over het jeugdsportfonds

Contributie per leeftijdscategorie
Categorie

Contributie Competitie spelende leden (per kwartaal)NBB
(eenmalig)
Tenuehuur (eenmalig)Totaal jaarlijkse contributie
spelende leden
Contributie Recreanten
(per kwartaal)
Totaal jaarlijkse contributie
recreanten
Senioren€ 73,64
€ 75,79€ 17,50
€ 387,85
€ 58,27
€ 233,08
U22€ 71,68
€ 75,79€ 17,50
€ 380,01€ 55,05
€ 220,20
U20€ 69,70€ 57,69€ 17,50
€ 353,99
€ 53,62
€ 214,48
U18€ 65,78
€ 57,69€ 17,50
€ 338,31€ 49,69
€ 198,76
U16€ 59,34

€ 57,69€ 17,50
€ 312,55€ 46,29€ 185,16
U14€ 55,40
€ 57,69€ 17,50
€ 296,79€ 42,90€ 171,60
U12€ 50,76
€ 39,52€ 17,50
€ 260,06€ 37,53
€ 150,12
U10€ 41,47
€ 39,52€ 17,50
€ 222,90€ 31,82
€ 127,28
U8€ 41,47
€ 39,52€ 17,50
€ 222,90€ 31,82€ 127,28

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden voor seizoen 2019/2020 is vastgesteld op € 25,00 en de huur van het tenue € 17,50.