Corona maatregelen vanaf 6 november 2021!

Vanaf zaterdag 6 november gelden er aangescherpte maatregelen en is het Coronatiegangsbewijs (CTB) verplicht in sporthallen. Ook mondkapjes zijn weer verplicht!

Iedereen (spelers, ouders, bezoekers, spelers van de tegenpartij behalve trainers, coaches, juryleden en scheidsrechters) vanaf 18 jaar moet bij de trainingen, bij de uit-en thuiswedstrijden, bij het bezoek van de hal, de kantine of bij het betreden van de tribune een geldig Corona toegangsbewijs kunnen laten zien.

Dit betekent dat de Geusselt weer alleen toegankelijk is via het café en dat daar bij binnenkomst de CTB wordt gecheckt. Vergeet dus ook niet je QR én legitimatie mee te nemen! (Ook niet als je een uitwedstrijd hebt!)

We gaan er vanuit dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Ook als er even geen vrijwilliger de toegang kan checken, kom alleen als je een geldige CTB hebt.

Bij klachten blijf je thuis!

Als er vragen zijn of er ontstaan door deze maatregelen problemen, neem contact op met het bestuur van Kimbria of je trainer.

Houd ook de team apps in de gaten voor nadere uitleg.

Wil je meer weten over Corona protocol basketbal? Klik dan hier of hier!

—-English—-

From Saturday 6 November, stricter measures will apply and the “Corona toegangsbewijs” (CTB) is mandatory in sports halls. Mouth caps are also mandatory again!

This means that the Geusselt is only accessible through the cafe and that the CTB is checked there upon arrival. So don’t forget to bring your QR and ID! (Even if you have an away game!)

Everyone (players, parents, visitors, players of the opposing team except trainers, coaches, judges and referees) from the age of 18 must have, at the training sessions, at games, when visiting the hall, the canteen or when entering the tribune, a valid CTB (QR)

We assume that everyone takes his/her responsibility. Even if no volunteer can check access for a while, only come if you have a valid CTB.

If you have symptoms, stay home!

If there are any questions or problems arising from these measures, please contact the Kimbria board or your trainer.

Also keep an eye on the team apps for further explanation.

Do you want to know more about Corona protocol basketball? Then click her or her!