ALV 25 november 2021

Aan alle leden van BC Kimbria

 

Het bestuur van BC Kimbria nodigt je uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van onze vereniging bij te wonen. Dit betreft de AV voor het seizoen 2020-2021, die onder normale omstandigheden (dwz. zonder beperkingen vanwege corona) eind juni al plaatsgevonden zou hebben.

In de AV zullen wij uitvoerig stilstaan bij het wel en wee van Kimbria. Op de agenda staan belangrijke punten, die alle Kimbrianen aangaan. De aanwezigheid van veel en vooral gemotiveerde leden is dan ook onontbeerlijk.

Via de nieuwsbrief zijn alle stukken en vergaderlink gestuurd. (indien je deze niet hebt ontvangen, neem even contact op met communicatie.

25 november 2021 20.00 uur Online