Spelregelbewijs >14 en <25 jaar verplicht 22/23

Vanaf seizoen 2022/2023 moeten alle wedstrijd spelende leden in het bezit zijn van een spelregelbewijs.

Om een positiever en veiliger sportklimaat te realiseren, is het nodig dat alle spelers de regels kennen en begrijpen. Daarom wordt het spelregelbewijs van seizoen 2022-2023 verplicht voor alle spelende leden vanaf 14 en tot en met 24 jaar.

Vanaf seizoen 2022-2023 wordt er na iedere wedstrijd gecontroleerd of een speler die heeft meegedaan in het bezit is van een spelregelbewijs. Wanneer een speler heeft meegedaan aan een wedstrijd , terwijl deze speler geen spelregelbewijs heeft, wordt een waarschuwing genoteerd en per mail kenbaar gemaakt aan de verenging en de speler zelf.

In totaal worden 7 waarschuwingen gegeven. Spelers krijgen op die manier de tijd om alsnog het spelregelbewijs te halen. Ook nieuwe leden krijgen zo voldoende tijd om aan de verplichting te voldoen.

Wanneer een speler voor de achtste keer meespeelt, zonder spelregelbewijs, wordt de speler aangemerkt als ongerechtige speler. Dit betekent dat het team de wedstrijd verliest met 20-0 en een boete ontvangt.

Hier is alle belangrijke informatie terug te vinden. Dus check even of je dat bewijs hebt, zo niet….ga ‘m halen voor het nieuwe seizoen start.