‼️Algemene Leden Vergadering 28/6 en 5/7‼️

Reminder‼️
Aanstaande woensdag 19.30 in Geusselt Algemene leden vergadering.
Er wordt gestemd dus afmelden en/of machtigen is noodzakelijk. (Via communicatie@kimbria.nl)

Leden die dat willen, kunnen na afloop van de ALV inzage in het contract met Maastricht Basketball Holding krijgen en ook wordt dan de officiële naam van het Maastricht Basketball Holding team bekend gemaakt.

Alle redenen om te komen!

28 juni ‘23 19.30u.
ALV (min. 3/4 leden aanwezig! Ook jeugdleden)
En 5 juli ‘23 19.00u. (In geval 28 juni minder dan 3/4 leden aanwezig)

Agenda


reminder‼️
Next Wednesday 19.30 in Geusselt General members meeting.
Voting takes place so unsubscribing and/or authorizing is necessary. (via communicatie@kimbria.nl)

Members who wish to do so can inspect the contract with Maastricht Basketball Holding after the ALV and the official name of the Maastricht Basketball Holding team will also be announced.

All reasons to come!

28 June ’23 19:30.
ALV (min. 3/4 members present! Also youth members)
And July 5 ’23 7 p.m. (In case of June 28 less than 3/4 members present)

Agenda