Jurycursus / Scorer’s table courses alleen/only 24/10

Jurycursussen

Let op ‼️ Ivm beperkt aantal aanmeldingen zal er alleen dinsdag 24 oktober jury training zijn.

Aanmelden via formulier

We hebben in overleg met Kimberley (D1) de jury-/scorer-cursussen voor clubleden en ouders kunnen inplannen. Deze zullen plaatsvinden op data, te weten:

1. Dinsdag 24 oktober van 18:00 – 19:30

Deze cursus duurt ongeveer een uur en wordt verzorgd door Kimberley (waarvoor bij voorbaat heel veel dank!).

BELANGRIJK: Geef s.v.p. je aanwezigheid door via dit online formulier! Mocht niet lukken stuur communicatie@kimbria.nl een berichtje met naam en datum.

Er is gebleken dat er op één datum voldoende is zullen wij de cursus terugbrengen naar één datum. Geef dus s.v.p. zoveel mogelijk je aanwezigheid door via dit formulier, maar niet later dan één week vóór deze data!

We hopen dat wij met deze cursus een hoop kennis kunnen overdragen en dat er minder onzekerheid is op de wedstrijddagen. Uiteraard blijven we verwijzen naar de eerder gedeelde online filmpjes, waarin e.e.a. ook wordt uitgelegd(bijvoorbeeld hier: NBB – Wedstrijdverslag (voor vereniging) – YouTube).

https://www.kimbria.nl/jury/

Succes!


Scorer’s table courses

Attention ‼️ Due to a limited number of registrations, there will be jury training only on Tuesday, October 24th.

Sign in by this form.

In consultation with Kimberley (D1), we have been able to schedule the scorer’s table courses for club members and parents. These will take place on one date, namely:

1. Tuesday 24 October from 18:00 – 19:30

This course will last about an hour and will be taught by Kimberley (many thanks in advance!). 

IMPORTANT: Please indicate your attendance via this online form: online form! Do you have troubles with the form you can send email to communicatie@kimbria.nl with your name and date.

It turns out that one date is enough, we will reduce the course to one date. So please indicate your attendance through this form as early as possible, but no later than one week before these dates!

We hope this course will allow us to transfer a lot of knowledge and reduce uncertainty on match days. Of course, we continue to refer to the previously shared online videos, which also explain a lot, e.g. here: NBB – Wedstrijdverslag(voor vereniging) – YouTube.
https://www.kimbria.nl/jury/

Good luck!