Afmelden als lid voor 1 juni! Cancellation membership before 1st of June!

Natuurlijk is dit geen oproep om je lidmaatschap op te zeggen, maar wanneer je door omstandigheden, eindexamen, verhuizing, andere sport of welke reden dan ook, het komend seizoen niet meer bij Kimbria wilt of kunt basketballen, geef dit nu zo snel mogelijk door maar uiterlijk voor 1 juni!

In verband met de samenstelling van de teams in het nieuwe seizoen maar ook om in sommige overvolle teams nog nieuwe leden te kunnen opnemen en om hoge doorlopende kosten voor je zelf te voorkomen, zeg op tijd je lidmaatschap op!

Hier staat wat je moet doen! We willen graag dat je blijft maar als je gaat, zeg tijdig op!

Afmelden na 1 september: dan moet de hele contributie van de club en de bond voor totale seizoen betaald worden.


English

Of course, this is not a call to cancel your membership, but if due to circumstances such as exams, moving, switching to another sport, or any other reason, you no longer wish or are unable to play basketball at Kimbria next season, please inform us as soon as possible but no later than June 1st!

Due to the team compositions for the new season and the possibility of accommodating new members in some overcrowded teams, as well as to prevent high ongoing costs for yourself, please cancel your membership on time!

Here‘s what you need to do! We would like you to stay, but if you decide to leave, please cancel your membership in a timely manner!

Cancellation after September 1st: then the full membership fee for the club and the association for the entire season must be paid.