Missie

De missie van BC Kimbria is het beoefenen en bevorderen van de basketballsport in Maastricht, zodat er in alle leeftijdsgroepen zowel op recreatief als prestatief niveau gebasketbald kan worden binnen onze vereniging.    Binnen deze missie willen we de ontwikkeling van de jeugd stimuleren, zodat er een stevige, kwalitatief hoogwaardige basis ontstaat, om de doorstroming te bevorderen naar een sterke dames- en heren-seniorenselectie.

De senioren teams willen we attractief en competitief basketbal laten spelen, waarmee op hoog niveau gebasketbald kan worden. Hiermee kunnen mogelijke sponsoren worden bereikt waarop de begroting kan worden afgestemd. Middels een adequaat technisch kader willen we deze missie realiseren.

Visie

We willen zowel op recreatief als op prestatief niveau de vereniging zijn die de basketbalsport bevordert, waarbij plezier in de sport voorop staat.  Voor de jeugd is het belangrijk dat zij de fundamentals van het basketbal op een uniforme wijze krijgt aangeleerd, zodat het overstappen naar een volgende (leeftijds-)klasse soepel verloopt.  We willen uitdragen dat Kimbria een plezierige en sportieve vereniging is waar er oog is voor talent en de jeugd op een positieve manier wordt gestimuleerd om als team goede sportieve prestaties te behalen. Hierbij is het winnen van een wedstrijd  bij een jeugdploeg ondergeschikt aan het plezier dat aan de sport wordt beleefd.

Het trainen van de jeugd door gekwalificeerde trainers/begeleiders is cruciaal voor de ontwikkeling van jeugdteams en de doorstroom binnen de vereniging.  Om hieraan te voldoen streven we ernaar dat onze trainers vanaf de U8 teams:   – in het bezit zijn van een trainersdiploma en/of  – een cursus jeugdbegeleiding hebben gevolgd en/of – door hun basketbalervaring in staat zijn jeugd op een adequate wijze te begeleiden.

Als vereniging zijn we mede afhankelijk van de betrokkenheid van onze leden en vrijwilligers. We vinden het belangrijk om onze jeugdleden en hun ouders hiervan bewust te maken. Zodat ook zij zich verantwoordelijk voelen voor onze vereniging. Het doel is om vanaf de leeftijdsgroep U16, de leden meer te betrekken bij bestuur-, kader- en/of scheidsrechters- en jurytaken of andere ondersteunende rollen. Het is vanzelfsprekend dat zij hier ook in begeleid zullen worden.