Omdat BC Kimbria het belangrijk vindt dat iedereen (leden, ouders/verzorgers van leden, trainers, vrijwilligers, stagiaires, bestuursleden en elk ander persoon die bij de club betrokken is) zich veilig en vertrouwd kan voelen binnen de club en omdat BC Kimbria van mening is dat (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie vormen van gedrag zijn die niet thuishoren in een goed en stimulerend sportklimaat, is er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

Binnen de club is Karel Arzt degene bij wie je terecht kunt met je vragen.

De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een  inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.

Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd en wil je hierover praten, neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident geanonimiseerd bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. Samen met de VCP wordt gekeken of bepaalde onderwerpen opgelost kunnen worden maar soms is dat niet voldoende. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek.

De vertrouwenscontactpersoon van onze vereniging is:

Dhr. Karel H. H. Arzt MBA
info@kijk-anders.nl
Telefoonnummer: 06-83697834
www.kijk-anders.nl
(gegevens staan ook bij “contact” op de website)

Als je het prettiger vindt contact op te nemen met iemand van buiten de vereniging, kun je terecht bij de VCP van de Nederlandse Basketball Bond, Walter Wallé.

Wanneer je een vraag, probleem of klacht hebt over ongewenste omgangsvormen, aarzel dan niet en neem contact op!

Walter is als volgt te bereiken:

​Walter Wallé
walter2@quicknet.nl
Tel: 06-23982568​​​
​​