Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met BC Kimbria. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in de privacyverklaring voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, neem dan gerust contact met ons op.

Welke persoonsgegevens 

• Voornaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Ontvangers

Leden

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn 

Indien je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt worden jouw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

Welke persoonsgegevens 

• Voornaam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mail adres

Ontvangers

Aspirantleden

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn 

Indien je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt worden jouw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

Welke persoonsgegevens 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Geboorteland
 • Sportdiploma’s
 • E-mail ouders
 • Telefoonnummer ouders
 • Mobiel nummer ouders
 • Pasfoto
 • Team
 • Contributie categorie
 • Contributie bedrag
 • Sport diploma’s

Ontvangers

 • Ledenadministratie
 • Penningmeester
 • Voorzitter
 • Algemene zaken
 • Basketbal zaken
 • Kas controle commissie
 • Trainers / coaches

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Welke persoonsgegevens 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Pasfoto
 • Teamgegevens
 • Teamfoto’s e.d.
 • Duur lidmaatschap

Ontvangers

 • Ledenadministratie

Grondslag

Na toestemming

Bewaartermijn 

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Welke persoonsgegevens 

 • (Kleding)maat

Ontvangers

 • Producent
 • Activiteitencommissie
 • Trainers

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn 

Indien je lid wordt gedurende de looptijda van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt worden jouw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.

Welke persoonsgegevens 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres

Ontvangers

 • E-marketingtools

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn 

Zolang als men aangemeld is voor het ontvangen van digitale berichten.

Welke persoonsgegevens 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres

Ontvangers

 • Sponsoren

Grondslag

Na toestemming

Bewaartermijn 

Zolang als men aangemeld is voor het ontvangen van digitale berichten van sponsoren.

Welke persoonsgegevens 

 • Cookies
 • IP-gegevens

Ontvangers

 • Websitebeheerder
 • Analytics tools

Grondslag

Na toestemming

Bewaartermijn 

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.