Vacature Penningmeester

Basketbal Club Kimbria is een vereniging in het hart van Maastricht en heeft een gezonde ambitie. De vereniging telt momenteel ca 247 leden en is nog steeds groeiende. De huidige penningmeester heeft besloten zijn werkzaamheden uiterlijk 30 juni 2022 te beëindigen. Daarom is de vereniging op zoek naar een (oud)speler, verenigingslid of ouder voor de functie van:

Penningmeester

De penningmeester maakt deel uit van een bestuur bestaande uit 4 mensen (Voorzitter, Penningmeester, Bestuurslid Algemene Zaken en Bestuurslid Basketbalzaken). Naast de specifieke taken die hieronder in het functieprofiel zijn opgenomen is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering daarvan maar komt ook de bevoegdheid toe daarvan af te wijken. Verder is haar belangrijkste taak het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om een vereniging in stand te houden. Het bestuur doet dan ook al datgene (en neemt daartoe debesluiten) dat noodzakelijk is om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren. Hiervoor kan het bestuur terugvallen op een ruim kader waarbij iedereen specifieke taken heeft. ​

Functieprofiel:

De penningmeester van het bestuur

• Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financiële beleid van de club

• Beheert de bankrekeningen

• Verricht en ontvangt betalingen

• Stelt de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting

• Maakt het financieel jaarverslag (in/na overleg met de kascommissie).

• Is verantwoordelijk voor de te voeren administratie (inboeken van debiteuren- en

crediteurenfacturen, innen contributies, uitbetaling vrijwilligersvergoedingen, debiteurenbeheer, etc.)

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de vereniging en bij voorkeur enigszins financieel onderlegd is. Je hoeft zelf geen basketballer te zijn.Enige bekendheid met de sport is aan te bevelen, maar geenmust. Daarnaast is het van groot belang gemakkelijk te kunnencommuniceren met diverse geledingen binnen de vereniging(denk hierbij aan bijvoorbeeld de afstemming met ledenadministratie). Een open houding, bereidheid totsamenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

Voor vragen / reacties kunt u mailen met bestuur@kimbria.nl of penningmeester@kimbria.nl. Daarnaast kunt u zich ook rechtstreeks melden bij een van de bestuursleden.