Per direct geen trainingen in de Geusselt (no practice!)

Beste Kimbrianen,

Per direct is de Geusselt sporthal niet meer beschikbaar voor trainingen en de ALV.
De sporthal wordt ingericht als opvang voor vluchtelingen. Wat betekent dat alle trainingen in de Geusselt tot nader bericht zijn afgelast. We kijken samen met Maastricht Sport naar alternatieven.

Wat de consequenties zijn voor het Kimbriafeest aanstaande zondag wordt nog bekeken. Jullie horen zsm meer. Houd website, Facebook en/of mail in de gaten.

De ALV kan ook helaas niet in de Geusselt plaatsvinden daarom wordt deze online gehouden. 

Kijk voor informatie in de teams-apps of neem contact op met je train(st)ers


Dear Kimbrians,

The Geusselt sports hall is no longer available for training sessions and the GMM with immediate effect.

The sports hall is being set up as a shelter for refugees. What means that all training sessions in the Geusselt are canceled until further notice. We are looking at alternatives together with Maastricht Sport.

What the consequences are for the Kimbria party Sunday is still being considered. You will hear more asap.

Unfortunately, the GMM cannot take place in the Geusselt, which is why it will be held online.

Keep an eye on the website, Facebook, email en team-app