Nieuwsbrief start seizoen2020-2023 is verzonden!

Beste Leden van Kimbria,

De nieuwebrief is terug te vinden in jullie mailboxen. We hebben in het nieuwe seizoen ook de mailinglist weer opgeschoond. Zijn we nu iets te grondig geweest en heb je de nieuwebrief niet ontvangen maar wil je deze in het vervolg wel krijgen. Schrijf je op nieuw in! Hier staat de meest recente nieuwsbrief.

 

Dear Kimbria Members,

The newsletter can be found in your mailboxes. We have also cleaned up the mailing list in the new season. Have we been a little too thorough and you have not received the newsletter but do you want to receive it in the future? Sign up again! Here is the most recent newsletter.