We hebben ons handen er vol aan! 😉

Komend weekend gaan we weer los en mogen de teams weer lekker gaan basketballen.

Deze wedstrijden kunnen alleen plaatsvinden als ouders  en verzorgers de jurytaken, het rijden en het wassen voor hun rekening nemen bij de jeugdteams en als de oudere jeugdleden fluiten bij de jeugdwedstrijden en jureren bij de seniorenwedstrijden. Alleen op deze manier kunnen we samen alle ballen in de lucht houden!

Geef dus snel door aan het team (van je kind) wanneer je kunt rijden, wassen en jureren of  als speler vul het schema in!

We kunnen niet zonder je hulp!

Mocht je nog onervaren zijn met jureren of  ben je net nieuw in de vereniging…

Hier staat de uitleg over het jureren en als dit niet voldoende is, geef dit dan door aan de teamcoach/trainer, hij of zij kan dit doorgeven aan de club, dan kun je deelnemen aan een uitlegmoment.

Veel plezier gewenst!

fluiten

We have our hands full! 😉

Next weekend we will go wild again and the teams can play basketball again.

These competitions can only take place if parents and guardians take care of the jury duties, driving and washing for the youth teams and if the older youth members do their referee duties at the youth competitions and judge the senior competitions. This is the only way we can keep all the balls in the air!

So quickly let your child’s team know when you can ride, wash and judge or fill in the schedule as a player!

We can’t do it without your help!

If you are still inexperienced with judging or you are just new to the club…

Here you will find an explanation about judging and if this is not sufficient, please pass this on to the team coach/trainer, he or she can pass this on to the club and you can participate in an explanation moment.

Have fun!