In de nieuwe sporthal Geusselt zijn vanaf nu een aantal afspraken geldig.

 1. Parkeren kan gebeuren op de parkeerplaats rechts van de sporthal. Het is niet de bedoeling dat er vóór de Geusselt wordt geparkeerd, dit zijn invalideplaatsen. Op vrijdagavonden kan niet geparkeerd worden ivm wedstrijden van MVV.
 2. Toegang tot de sporthal verloopt via het restaurant of als dit gesloten is, rechtdoor via de toegangsdeur aan het einde van het klinkerpad.
 3. Links aan de muur voordat je de gang naar de kleedkamers in gaat hangt een monitor waar de kleedkamerverdeling op vermeld staat.
  • Tijdens trainingsavonden is dit altijd:
  • Kleedkamer 1 en 2 vrouwenteams
  • Kleedkamer 3 rolstoelbasketbal team
  • Kleedkamer 4, 5 en 6 mannenteams
  • Bij competitiewedstrijden is dit variabel en wordt dit steeds op de monitor gepubliceerd. In principe zitten de Kimbria teams steeds:
   • Kleedkamer 1 Kimbria vrouwenteams
   • Kleedkamer 6 Kimbria mannenteams
 4. De gang aan de ingang van de kleedkamers is de “vuile gang” en deze mag betreden worden met straatschoeisel. De gang aan de andere kant van de kleedkamers is de “schone gang” en deze mag alleen maar betreden worden met schone sportschoenen! Juryleden, scheidsrechters of andere personen, die géén schone sportschoenen aan hebben mogen hier dus niet komen! Als zij dat niet hebben moeten zij hun schoenen uit doen of plastic slofjes over hun schoenen aantrekken. Deze slofjes zijn verkrijgbaar in het restaurant of bij de club. Na afloop graag weer inleveren. Deze personen kunnen de zaal betreden via de deur tussen de hoofdingang en de “schone gang”. Deze deur kan alleen vanaf de kant van gang door iemand geopend worden. Na controle van het schoeisel mogen de mensen verder komen.
 5. De kleedkamers kunnen aan de binnenzijde worden afgesloten, maar dit is NIET de bedoeling. Ze moeten bereikbaar blijven voor de volgende groepen. Dus neem na het omkleden je spullen mee.
 6. Er zijn geen toiletten in de kleedkamers! Deze bevinden zich in de “schone gang”. Dus eerst schoenen uit voordat je naar het toilet gaat.
 7. In de schone gang bevinden zich een aantal “lockers” waar kostbare spullen in kunnen worden opgeborgen met een vergelijkbaar systeem als in een zwembad. Het aantal lockers is relatief beperkt.
 8. Vanuit de schone gang is via een aantal gangetjes de sportvloer bereikbaar. In deze gangetjes bevinden zich kasten voorzien van code-sloten. De mensen die gerechtigd zijn om deze kasten te openen ontvangen de benodigde codes. Zij worden verzocht deze codes dicreet te behandelen.
  • De kasten in het gangetje bij kleedkamer 1 bevatten links en rechts de rolstoelen van onze basketballers.
  • De kasten in het gangetje bij kleedkamer 6 bevatten links de overige basketbalmaterialen:
   • Kast 20 Allerlei
   • Kast 21-22 Competitiematerialen
   • Kast 29 Banners (rechterkant)
   • Kast 23-24-25-26 Ballen
 9. Tijdens de trainingen gaan alleen de kasten 23-24-25 en 26 open.
 10. De baskets kunnen elektrisch bediend worden via acht daartoe bestemde kastjes; voor iedere basket één. Deze kastjes zijn voorzien van een slot waarvan er altijd een sleutel aanwezig is bij iemand in de Geusselt. Op de kastjes kan vervolgens de juiste hoogte gekozen worden: 2,60m of 3,05m. Als de basket op 2,60m hoogte hangt en hij moet naar 3,05m dan moet de knop tijdelijk op “home” gezet worden. Indien de onderste smalle buis (bijna) helemaal in de bredere buis geschoven is, kan vervolgens de stand “3,05m” gekozen worden. Het bord schuift dan weer omlaag en komt daarna op de gewenste hoogte. Na afloop van het gebruik de baskets weer omhoog halen. Én vooral ook de kastjes weer afsluiten.
 11. Na afloop van de wedstrijden en de trainingen de ballen weer in de wagentjes doen. Afwijkend van wat tot nu toe gebruikelijk was, moeten de ballen gescheiden opgeborgen worden: Dames-, heren-, U12- en U08-ballen ieder in een aparte wagen. Zodoende kan iedere groep de volgende keer weer gemakkelijk over zijn eigen ballen beschikken. En dit scheiden vergemakkelijkt het tellen van de ballen na afloop van het gebruik.
 12. Iedere laatste groep van een categorie (vrouwen-, mannen- U12- of U08) plaatst na afloop van zijn gebruik en na het tellen van het aantal ballen zijn wagentje in een willekeurige kast. Ieder seizoen wordt door het Bestuur een schema gecommuniceerd waar op staat welke groepen de ballen moeten opruimen. Hiervoor wordt in elke groep een (paar) verantwoordelijke(n).
 13. Spelersbanken, jurytafels en stoelen zijn beschikbaar in de grote materialenhokken. Indien de toegangspoorten gesloten zijn, kunnen die geopend worden met de toegangssleutel van de sporthal. Vervolgens de handgreep draaien en de poort omhoog duwen. Als de spullen eruit zijn i.v.m. de veiligheid de poorten weer sluiten.
 14. Na afloop van het gebruik alles weer netjes in de oorspronkelijke materialenhokken opbergen, waar het uit gehaald is.

Veel succes en veel plezier met de nieuwe sporthal!