In de Algemene Ledenvergadering van juni 1992 is een bestuursvoorstel aangenomen dat betrekking heeft op sancties bij het niet op komen dagen als scheidsrechter of jurylid. Het bestuur was genoodzaakt over te gaan op deze ‘zware’ maatregel omdat bleek dat 20% van de leden gewoon niet kwam opdagen en daardoor menig weekend andere leden met problemen opzadelde. In 2012 is het voorstel aangenomen om de sancties te verzwaren en nog strenger toe te passen en tijdens de algemene ledenvergadering van 6 juli 2017 is de procedure nogmaals aangescherpt.

De boeteregeling luidt als volgt:

 1. Aanschrijvingen geschieden via e-mail en de website van Kimbria.
 2. Indien je staat vermeld als scheidsrechter bij een wedstrijd, maar je kunt onmogelijk aanwezig zijn, dan dien je dit zelf tijdig door te geven aan je teamleider. Samen met je teamleider zal er voor jou een vervanger gezocht worden binnen je team. Je teamleider geeft deze wijziging vooraf door aan Wedstrijdzaken via wedstrijden@kimbria.nl.
 3. Indien er binnen jouw team geen vervanger wordt gevonden, word je de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Wanneer een lid niet is komen fluiten dan wordt het betreffende lid, binnen vijf werkdagen na de dag van de ‘overtreding’, schriftelijk via e-mail op de hoogte gebracht door het bestuur van de ‘overtreding’ en de daar uit voortvloeiende sanctie. De betreffende coach ontvangt ook een schriftelijke bevestiging.
  • 1e maal niet opkomen: 1 wedstrijd schorsing + € 10,00 boete
   2e maal niet opkomen: 2 wedstrijden schorsing + € 20,00 boete
   3e maal niet opkomen: 3 wedstrijden schorsing + € 30,00 boete
 4. Formeel bezwaar aantekenen tegen de uitspraak is uitsluitend mogelijk bij het bestuur. Dit dient schriftelijk te gebeuren via bestuur@kimbria.nl, binnen één week nadat de uitspraak van de sanctie door het bestuur aan het lid is kenbaar gemaakt. Het aantekenen van bezwaar heeft een uitstellende werking van de sanctie tot gevolg totdat het bestuur heeft besloten.
 5. Schorsingen als gevolg van deze boeteregeling gaan – gelet op de gestelde termijnen en zonder tussentijds tegenbericht – normaal gesproken in vanaf het 1e weekend na de schriftelijke mededeling. Schorsingen blijven, over het competitiejaar heen, staan.
 6. Schorsingen als gevolg van deze boeteregeling zijn pas voldaan wanneer de speler aanwezig is geweest bij de wedstrijd waarvoor de schorsing in eerste instantie in is gegaan. Dit geldt zowel voor uit- als voor thuiswedstrijden. Bewijs van aanwezigheid dient in de vorm van een foto aangetoond te worden aan de wedstrijdcommissaris via wedstrijden@kimbria.nl.