Aan alle leden van BC Kimbria

Datum: dinsdag 10 oktober 2017
Aanvangstijd: 21.15uur
Sluitingstijd: 22.15 uur (streeftijdstip)
Plaats: sporthal De Geusselt

Namens het bestuur van BC Kimbria nodig ik jou uit om de extra Algemene Vergadering (AV) van onze vereniging bij te wonen. Deze vergadering staat in het teken van de bespreking van de financiën van de vereniging. Ten tijde van de vergadering van 6 juli jl. kon dit agendapunt niet worden besproken door het ontbreken van een aantal cijfers. Derhalve is toen besloten deze extra AV te organiseren. Voor de behandeling van dit belangrijke agendapunt is de aanwezigheid van veel en vooral gemotiveerde leden onontbeerlijk.

Agenda

 1. Opening
 2. Financiën
  1. Definitieve exploitatie seizoen 2015-2016;
  2. Voorlopige exploitatie seizoen 2016-2017;
  3. Bevindingen kascontrole commissie;
  4. Begroting seizoen 2017-2018;
  5. Toelichting vanuit bestuur op de financiële situatie en toekomst van BC Kimbria.
 3. Rondvraag en sluiting

De financiële stukken zijn voorafgaand aan de AV op papier beschikbaar (vanaf 19.30 uur).

Afmelden en machtiging
Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dan word je vriendelijk verzocht je af te melden via mailadres communicatie@kimbria.nl. Denk in dat geval wel aan de mogelijkheid een ander stemgerechtigd lid van BC Kimbria te machtigen om jou te vertegenwoordigen.

Eventuele vragen
Ook eventuele vragen dienen bij voorkeur al voorafgaand aan de vergadering gesteld te worden via mailadres communicatie@kimbria.nl. Er is tijdens de AV namelijk slechts beperkte ruimte om nieuwe vragen te stellen.

Met vriendelijke groet,

Namens het hele bestuur
Adri Voogd, voorzitter