Per 25 mei 2018 is in de gehele Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Voor een basketbalclub uit Maastricht klinkt dat misschien wel wat als een “erg van onze basket-show” maar toch heeft dit ook gevolgen voor jou als lid van BC Kimbria. Belangrijkste punten uit deze AVG zijn dat het bestuur zorgvuldig dient om te gaan met het ledenbestand en de daarin verwerkte gegevens. Voor jou als lid van BC Kimbria geldt dat je al dan niet toestemming geeft voor bijvoorbeeld vermelding van jouw naam op onze website. Ook jouw gegevens worden doorgegeven voor Sportlink van de NBB. Lees hier meer over wat deze AVG voor onze club betekent en hoe je al dan niet bezwaar kunt maken tegen (openbaar) gebruik van jouw gegevens.

Nieuwe Privacyrechten:

  • Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om online ‘vergeten’ te worden;
  • Recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen.

BC Kimbria beroept zich voor wat betreft gegevensverwerking op de wettelijke grondslag “dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst”. Dit betekent concreet als je lid wil worden of als je lid bent van BC Kimbria, dat wij jouw persoonlijke gegevens nodig hebben om o.a. door te geven aan de NBB. Zonder jouw persoonsgegevens kunnen wij jou niet als lid opnemen. Hiervoor hebben wij dus niet expliciet jouw toestemming nodig. Maar ook jouw naam en foto bijvoorbeeld worden gebruikt op de website. Dit is een openbare media en als jij dit liever niet hebt, dan mag je dit altijd aan ons doorgeven middels onderstaand formulier.

Ook zijn er op verzoek van de Autoriteit persoonsgegevens bij de Ledenadministratie in Sportlink enkele wijzigingen doorgevoerd. Met betrekking tot zichtbaarheid van de leden is de situatie nu als volgt:

  • nieuwe leden krijgen in Sportlink alleen nog maar de status “Afgeschermd”. Dit houdt in dat bij deze leden o.a. de pasfoto in de APP niet zichtbaar is.
  • bij wijzigen van het type lid (b.v. een niet competitie spelend lid wordt bondslid) wordt de zichtbaarheid ook op “Afgeschermd” gezet. Hierdoor kan het gebeuren dat in en dergelijk geval de pasfoto nu zichtbaar is, maar deze na de verandering niet meer zichtbaar is.

Het bestuur kan het privacy niveau binnen Sportlink niet meer verhogen naar “Normaal”. Dus als jij er geen bezwaar tegen hebt dat je foto zichtbaar is dat dien je dat zelf in je persoonlijke APP aan te passen. Overigens is je foto natuurlijk wel op het wedstrijdformulier zichtbaar voor de scheidsrechters.

Meer informatie over jouw privacyrechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mail ons