Op donderdag 15 oktober 2020 is oud-Kimbriaan Carla Verheggen overleden. Zij heeft van 1987 t/m 2004 met tussenpozen gespeeld bij diverse teams in Kimbria. Als powerforward was ze sterk, krachtig, technisch goed maar wel altijd correct in de spelregels. Op het veld streng voor zichzelf, maar altijd positief kritisch tegen haar teamgenoten en zorgde op die manier voor teamspirit en de wil om voor elkaar te werken. Ook heeft ze van 1991 t/m 1993 training gegeven aan diverse damesteams.

Na enkele jaren in Dames 1 te hebben gespeeld, heeft ze zich teruggetrokken uit de competitie en enkele jaren in het recreantenteam van Kimbria gespeeld. Helaas heeft ze na enige tijd vanwege blessures moeten beslissen om te stoppen met basketballen.

Wij wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke periode. De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.